tirsdag 3. mars 2009

Comic life.Programmet "Comic life" har vore eit morosamt bekjentskap. Her kan ein svært enkelt lage teikneseriar av eigne bilete ein har lagra på pc'en. Eg har laga eit eksempel her, der eg har brukt clip-art bilete som eg har funne gratis på internett.

Klassa eg har (6. trinn) held akkurat no på med teikneseriar som tema i norsk, og eg har lyst å ta i bruk dette programmet saman med dei. Dersom eg vel å bruke det, kjem eg til å la elevane gjere slik som eg har gjort i eksempelet, finne gratis clip-art som dei kan bruke. Eg har frå tidlegare dårleg erfaring med å late elevane bruke bilete til dømes av seg sjølve eller av medelevar. Det vil alltid vere nokon som vil føle seg støtt av det som blir laga, og nokon som går over grensene for det lærar tillet av morsomheter på andre si bekostning.

Eit anna problem eg ser med å bruke dette programmet er at det i utgangspunktet er eit betalingsprogram. Eg kjem i så fall til å bruke den gratis prøveversjonen i første omgang, slik at vi heller kan drøfte på skulen om dette er noko vi vil betale for etter at det er prøvd ut på ei klasse.

Comic life egner seg godt for bruk på mellomtrinnet, og i Kunnskapsløftet finn vi blant anna desse kompetansemåla som dette programmet er med på å dekke:

Kompetansemål etter 7. trinn i norsk.

Skriftlege tekster.
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • bruke digitale skriveverktøy i skriveprosesser og i produksjon av intersktive tekster.
  • eksperimentere med ulike språkvarianter i egen skriving på bokmål og nynorsk, dialekt og gruppespråk.

Sammensatte tekster.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • lage sammensatte tekster med bilder, utsmykninger og varierte skrifttyper til en større helhet, manuelt og ved hjelp av digitale verktøy.

Kompetansemål etter 7. trnn i kunst og handverk.

Visuell kommunikasjon.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • lage tegneserier og redegjøre for sammenhenger mellom tegneserier og film
  • fotografere og manipulere bilder digitalt og reflektere over bruk av motiv og utsnitt

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar